Vilket Bristav-nummer har ?

Lars-Christer Olssons Bristav-nummer är

3

Lars-Christer Olsson
var med i avsnittet 73
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Lars-Christer Olssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym