Vilket Bristav-nummer har ?

Laleh Pourkarims Bristav-nummer är

2

Laleh Pourkarim
var med i avsnittet 100 (live)
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Laleh Pourkarims poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet