Vilket Bristav-nummer har ?

Klara Söderbergs Bristav-nummer är

2

Klara Söderberg
var med i avsnittet 126
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Klara Söderbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet