Vilket Bristav-nummer har ?

Kerstin Hellströms Bristav-nummer är

2

Kerstin Hellström
var med i avsnittet 28
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 291
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kerstin Hellströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet