Vilket Bristav-nummer har ?

Kerstin Brunnbergs Bristav-nummer är

2

Kerstin Brunnberg
var med i avsnittet 130
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kerstin Brunnbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym