Vilket Bristav-nummer har ?

Kerstin Alexs Bristav-nummer är

2

Kerstin Alex
var med i avsnittet 160
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Kerstin Alexs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym