Vilket Bristav-nummer har ?

Ken Rings Bristav-nummer är

2

Ken Ring
var med i avsnittet 142
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ken Rings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym