Vilket Bristav-nummer har ?

Ken Rings Bristav-nummer är

2

Ken Ring
var med i avsnittet Avsnitt 69
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Ken Rings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet