Vilket Bristav-nummer har ?

Kawa Zolfagarys Bristav-nummer är

1

Kawa Zolfagary
var med i avsnittet 28
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Kawa Zolfagarys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet