Vilket Bristav-nummer har ?

Karin Magnussons Bristav-nummer är

3

Karin Magnusson
var med i avsnittet Avsnitt 7
i podden Åsiktskorridoren med
Ulrica Schenström

Ulrica Schenström
var med i avsnittet Avsnitt 29 - Pliktavsnittet
i podden Åsiktskorridoren med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Karin Magnussons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym