Vilket Bristav-nummer har ?

Kalle Kniiviläs Bristav-nummer är

2

Kalle Kniivilä
var med i avsnittet 16
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Dag 24
i podden #VMpodden med
Petter Bristav

Se Kalle Kniiviläs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym