Vilket Bristav-nummer har ?

Joshua Radins Bristav-nummer är

2

Joshua Radin
var med i avsnittet 27
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joshua Radins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet