Vilket Bristav-nummer har ?

Josh Kriegmans Bristav-nummer är

3

Josh Kriegman
var med i avsnittet 47
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet Special 5
i podden Retoriskt! med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Josh Kriegmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym