Vilket Bristav-nummer har ?

Josefin Soncks Bristav-nummer är

2

Josefin Sonck
var med i avsnittet 6 april 2017
i podden AMK Morgon med
Thomas Eriksson

Thomas Eriksson
var med i avsnittet 27 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Josefin Soncks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym