Vilket Bristav-nummer har ?

Josef Fares Bristav-nummer är

2

Josef Fares
var med i avsnittet 75
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Josef Fares poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet