Vilket Bristav-nummer har ?

Josef Fares Bristav-nummer är

2

Josef Fares
var med i avsnittet 118
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Josef Fares poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet