Vilket Bristav-nummer har ?

Jonte Karlssons Bristav-nummer är

3

Jonte Karlsson
var med i avsnittet #47
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 183
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonte Karlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym