Vilket Bristav-nummer har ?

Jonte Blombergs Bristav-nummer är

2

Jonte Blomberg
var med i avsnittet Filmpodden #62: Killgissa
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Jonte Blombergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym