Vilket Bristav-nummer har ?

Jonathan Tengwalls Bristav-nummer är

1

Jonathan Tengwall
var med i avsnittet 327: Kødder du med meg?
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonathan Tengwalls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym