Vilket Bristav-nummer har ?

Jonathan Lemans Bristav-nummer är

1

Jonathan Leman
var med i avsnittet 48
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonathan Lemans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet