Vilket Bristav-nummer har ?

Jonathan Johanssons Bristav-nummer är

2

Jonathan Johansson
var med i avsnittet 185
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonathan Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym