Vilket Bristav-nummer har ?

Jonathan Anderssons Bristav-nummer är

2

Jonathan Andersson
var med i avsnittet 75
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Jonathan Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym