Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Ljungs Bristav-nummer är

3

Jonas Ljung
var med i avsnittet 41
i podden Nemo Möter En Vän med
Nemo Hedén

Nemo Hedén
var med i avsnittet 85
i podden Nemo Möter En Vän med
Alex Schulman

Alex Schulman
var med i avsnittet 22
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Ljungs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym