Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Gardells Bristav-nummer är

2

Jonas Gardell
var med i avsnittet 46
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Gardells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym