Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Gardells Bristav-nummer är

2

Jonas Gardell
var med i avsnittet 3
i podden David Batras Podcast med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 16
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Gardells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym