Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Friséns Bristav-nummer är

2

Jonas Frisén
var med i avsnittet 44
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jonas Friséns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym