Vilket Bristav-nummer har ?

Johnny Hanssons Bristav-nummer är

3

Johnny Hansson
var med i avsnittet Avsnitt 185
i podden Tyngre Radio med
Alex Danielsson

Alex Danielsson
var med i avsnittet Avsnitt 56
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 282
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johnny Hanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym