Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Wagrells Bristav-nummer är

1

Johanna Wagrell
var med i avsnittet 244
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johanna Wagrells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet