Vilket Bristav-nummer har ?

Johanna Wagrells Bristav-nummer är

1

Johanna Wagrell
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Johanna Wagrells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym