Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Forsbergs Bristav-nummer är

1

Johan Forsberg
var med i avsnittet 183
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Johan Forsbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet