Vilket Bristav-nummer har ?

Johan Cedersjös Bristav-nummer är

2

Johan Cedersjö
var med i avsnittet 224
i podden Mediespanarna med
Erik Lindenius

Erik Lindenius
var med i avsnittet 176
i podden Mediespanarna med
Petter Bristav

Se Johan Cedersjös poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet