Vilket Bristav-nummer har ?

Joe Bolsters Bristav-nummer är

3

Joe Bolster
var med i avsnittet 640
i podden WTF med
Marc Maron

Marc Maron
var med i avsnittet 96
i podden WTF med
Judah Friedlander

Judah Friedlander
var med i avsnittet 145
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Joe Bolsters poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym