Vilket Bristav-nummer har ?

Joakim Bennets Bristav-nummer är

2

Joakim Bennet
var med i avsnittet 50
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Joakim Bennets poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym