Vilket Bristav-nummer har ?

Jimmy Woolkes Bristav-nummer är

2

Jimmy Woolke
var med i avsnittet TFK.25 – Fredrik Wikingsson.
i podden Tack För Kaffet Podcast med
Fredrik Wikingsson

Fredrik Wikingsson
var med i avsnittet 46
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jimmy Woolkes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet