Vilket Bristav-nummer har ?

Jessica Sandbergs Bristav-nummer är

3

Jessica Sandberg
var med i avsnittet #6
i podden Rekondo med
Holger Björklund

Holger Björklund
var med i avsnittet #10
i podden Rekondo med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jessica Sandbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym