Vilket Bristav-nummer har ?

Jesper Englins Bristav-nummer är

2

Jesper Englin
var med i avsnittet 41
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Jesper Englins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym