Vilket Bristav-nummer har ?

Jerry Stahls Bristav-nummer är

3

Jerry Stahl
var med i avsnittet 13
i podden WTF med
Jim Earl

Jim Earl
var med i avsnittet 134
i podden WTF med
Eddie Pepitone

Eddie Pepitone
var med i avsnittet Extrasode: Eddie Pepitone
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jerry Stahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym