Vilket Bristav-nummer har ?

Jerry Greenfields Bristav-nummer är

2

Jerry Greenfield
var med i avsnittet 34
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jerry Greenfields poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet