Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Lapidus Bristav-nummer är

2

Jens Lapidus
var med i avsnittet 125
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Lapidus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym