Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Johanssons Bristav-nummer är

2

Jens Johansson
var med i avsnittet 57
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 195
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet