Vilket Bristav-nummer har ?

Jasmine Karas Bristav-nummer är

3

Jasmine Kara
var med i avsnittet Kapitel 37
i podden Menage à tugg med
Pepe

Pepe
var med i avsnittet Kapitel 81
i podden Menage à tugg med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 19 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Jasmine Karas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym