Vilket Bristav-nummer har ?

Jakob Nilssons Bristav-nummer är

2

Jakob Nilsson
var med i avsnittet 22
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 115
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jakob Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym