Vilket Bristav-nummer har ?

Jac Carlssons Bristav-nummer är

2

Jac Carlsson
var med i avsnittet 123
i podden Overkligt med
Johan Hallstan

Johan Hallstan
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Jac Carlssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym