Vilket Bristav-nummer har ?

Isabella Löwengrips Bristav-nummer är

2

Isabella Löwengrip
var med i avsnittet 146
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Isabella Löwengrips poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet