Vilket Bristav-nummer har ?

Isa Tengblads Bristav-nummer är

4

Isa Tengblad
var med i avsnittet Avs # 15
i podden Erik tar rygg på med
Erik Sander

Erik Sander
var med i avsnittet Avs nr 1
i podden Erik tar rygg på med
Sofia "PT-Fia" Sjöström

Sofia "PT-Fia" Sjöström
var med i avsnittet 12
i podden Ofiltrerat med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 313: Grod-juckare och pullad blomma
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Isa Tengblads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym