Vilket Bristav-nummer har ?

Iliza Shlesingers Bristav-nummer är

2

Iliza Shlesinger
var med i avsnittet 41
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Iliza Shlesingers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet