Vilket Bristav-nummer har ?

Ida Ingemarsdotters Bristav-nummer är

2

Ida Ingemarsdotter
var med i avsnittet 21
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ida Ingemarsdotters poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym