Vilket Bristav-nummer har ?

Hillevi Wahls Bristav-nummer är

3

Hillevi Wahl
var med i avsnittet 55
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 49
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Hillevi Wahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym