Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Sjöströms Bristav-nummer är

3

Henrik Sjöström
var med i avsnittet 33
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Sjöströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet