Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Sjöströms Bristav-nummer är

3

Henrik Sjöström
var med i avsnittet 33
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 10
i podden Retoriskt! med
David Batra

David Batra
var med i avsnittet 201
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Sjöströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym