Vilket Bristav-nummer har ?

Henrik Ljungkvists Bristav-nummer är

2

Henrik Ljungkvist
var med i avsnittet 14 april
i podden AMK Morgon med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet Extrasode: TSKNAS Live på El Mundo
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Henrik Ljungkvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym