Vilket Bristav-nummer har ?

Helena Sandklefs Bristav-nummer är

1

Helena Sandklef
var med i avsnittet 33
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Helena Sandklefs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym