Vilket Bristav-nummer har ?

Hanna Fridéns Bristav-nummer är

2

Hanna Fridén
var med i avsnittet 73
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Hanna Fridéns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet