Vilket Bristav-nummer har ?

Gussy Löwenhielms Bristav-nummer är

2

Gussy Löwenhielm
var med i avsnittet ep 80
i podden Dumma Idéer med
Isak Jansson

Isak Jansson
var med i avsnittet ep 12
i podden Dumma Idéer med
Petter Bristav

Se Gussy Löwenhielms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet