Vilket Bristav-nummer har ?

Gunnar Walls Bristav-nummer är

2

Gunnar Wall
var med i avsnittet 61
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 132
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Gunnar Walls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet